Videos

Meet our Families - Juana and Maria

Added Jan 22, 2018
Hide share box
:  
:

More videos in Families

See all
 • --:-- Haitian Creole Family Liaison - Rose Dorgilus

  Prospect Hill Academy fyè pou prezante Lyezon Fanmi Bileng nou yo! Chak nouvo lyezon yo la pou ofri tradiksyon ak entèpretasyon de K-12 nan kominote PHA a an kreyòl Ayisyen, Pòtigè, ak Panyòl. Si ou bezwen èd avèk tradiksyon oswa entèpretasyon, tanpri itilize enfòmasyon kontak ki anba a pou kontakte Fanmi Lyezon Bileng nou yo. Gade videyo ki anba yo, kote Rose Dorgilus, Mercedes Escorihuela, ak Thais Chandler prezante tèt yo ak kominote ki pale kreyòl Ayisyen, Pòtigè, ak Panyòl nan lekòl nou an.

  Uploaded Jan 22, 2018
 • --:-- i-Ready Video Español

  Este es un video que explica cómo acceder a "i-Ready", un programa de aprendizaje interactivo que su hijo(a) puede usar para practicar las habilidades de lectura y matemática, como también le permite verificar su progreso desde su hogar.

  Uploaded Jan 30, 2018
 • --:-- i-Ready Video Kreyol Ayisyen

  Sa a se yon videyo ki eksplike kijan pou jwenn aksè a "i-Ready," ki se yon pwogram aprantisaj entèaktif ke pitit ou a ka itilize pou fè pratike lekti ak matematik lè li lakay li, epitou kom yon zouti ou ka itilize pou tcheke pwogrè pitit ou a.

  Uploaded Jan 30, 2018
 • --:-- i-Ready Video Português

  Esta é um vídeo que explica como acessar o “i-Ready,” um programa de aprendizado interativo que o seu filho pode usar em casa para praticar as habilidades em Leitura e Matemática, e também uma ferramenta que você pode usar para acompanhar o progresso de seu filho.

  Uploaded Jan 30, 2018
 • --:-- Meet our Families - Aswita Tan-McGrory

  Uploaded Jan 22, 2018

See all